Send oss en e-post!
Trykk på konvolutten.
..

Mor & Barn – blir IKKE arrangert våren 2016

Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi viderefører til høsten, gruppe for mor og barn. Målgruppen er kvinner som har født, og som har hatt fysiske plager under og etter svangerskapet og med barn i alderen 0-1 år. Kurset er for alle som ønsker å lære mer om kroppen i forbindelse med svangerskap og tiden etter fødsel.
Kvinnene deltar på eget initiativ eller henvises fra lege, manuell terapeut og kiropraktor.

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap om kroppen, med spesielt fokus på rygg, bekken- og bekkenbunnen. Vårt mål er å gi deltagerne funksjonell trening og veiledning.

Målet for kurset er at deltagerne på egenhånd skal lære seg og gjennomføre et egnet treningsprogram som bevisstgjør, behandler og forebygger.

Kursleder er mensendieck-fysioterapeut Jeanette Wangberg, som selv har 3 barn, og lang erfaring med grupper. Hennes kliniske praksis er faglig forankret etter kurs med Britt Stuge (fysioterapeut som forsker på opptrening av pasienter med bekkenløsningsplager), og mye bekkenbunnsproblematikk. Hun arbeider daglig innen dette fagfeltet.

Vi ønsker at dette tilbudet skal bidra til å komme fort i form – å trene under kyndig veiledning, samt øke kunnskapen om kroppen.

Kurset holdes mandager kl.11.00-12.00.

Pris for kurset avhenger av om det foreligger en henvisning eller ikke.
Pris uten henvisning er kr.
Pris med henvisning avhenger av diagnose, kontakt kontoret 22 22 08 50 for informasjon.

Trening hver gang
Treningstimene har et læringstema

 

Tema

Hensikt og mål

 

1.time

 

Kroppsholdning

 

Kroppen før og etter fødsel

2.time

 

Bekken – teori og praksis

 

Lære om belastningsforhold Kontroll av bekken og korsrygg

3.time

 

Bekkenbunn - teori og praksis

Forebygge urin- og avførings inkontinens. Redusere spenningsproblemer som fører til smertetilstander
 

4.time

 

Barnets motoriske utvikling

Tilrettelegge for god motorisk utvikling, valg av utstyr
 

5.time

 

Ergonomi

Løfte og arbeidsteknikk – tips i hverdagen
 

6.time

 

Treningslære – Grunnleggende
prinsipper

Effekt av ulike treningsformer

7.time

 

Valgfritt tema

Ønsketime, alt vi ikke rakk….
 

8.time

 

Avslutning

Repetisjon og gjennomgang av treningsprogrammet
 

od plass til barnevogner

 

Mensendieck – din helseinvestering for livet!