Send oss en e-post!
Trykk på konvolutten.
..

Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplassvurderingene utføres av fysioterapeuter med videreutdanning i ergonomi.

Vi starter gjerne med en plenumssamling hvor temaene er anatomi, fysiologi og ergonomi. Målet med undervisningen er å skape forståelse for hensiktsmessig kroppsbruk i arbeidssituasjonen slik at den enkelte selv kan forebygge belastningsplager.

Deretter bistår vi hver enkelt og hjelper til med hensiktsmessige ergonomiske løsninger for arbeidsstasjonen og forslag til individuelle øvelser. Etter avsluttet oppdrag
følger en rapport med forslag til tiltak for hver enkelt.

Arbeidsplassvurdering via NAV er et virkemiddel både for å forbygge sykemelding og for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, både den ansatte selv, arbeidsgiver, lege eller NAV. Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

Gruppetrening i bedrift
Daglig får vi positive tilbakemeldinger fra gruppedeltakere om at deres behov for fysikalsk behandling blir mindre og at treningen fører til økt bevissthet om egen arbeidsstilling og ivaretakelse av egen kropp. Vi tilbyr halve og hele timer Mensendieckgrupper på arbeidsplassen.

 

Sykefraværet halvert med trening ledet av innleid trener les saken